OSCAL 2014

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:12, 30 September 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për Oscal 2014.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
OSCAL 2014

OSCAL (Open Source Conference Albania) është konferenca e parë shqiptare që i dedikohet softuerëve me burim të hapur dhe kulturës open source. Ky event i rëndësishëm është nismë e Open Labs, komunitet që promovon kulturën open source në Shqipëri që prej vitit 2012. Pjesë e kësaj konference do të jenë prezantues të ndryshëm të cilët do të flasin për projekte të tilla si Linux, Wikipedia, LibreOffice, Arduino dhe Mozilla. OSCAL 2014 do të organizohet në datën 3 dhe 4 maj në godinën Liria, pranë Fakultetit të Ekonomisë në Tiranë.

Data

3 & 4 maj 2014

Vendi

Godina Liria

Komente nga pjesëmarrësait