OSCAL

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 17:14, 28 June 2023 by Joanameraja (talk | contribs) (→‎Edicionet: shtova kategorine e edicionit te 2023 te OSCAL)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje