OSCAL

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:30, 6 December 2019 by Sidorela (talk | contribs) (shtova oscal 2020)
Jump to navigation Jump to search

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje