OSCAL

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:09, 30 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova material)
Jump to navigation Jump to search

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.

Edicionet

= Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciual nga Anxhelo)

Ndërlidhje