OSCAL

Revision as of 22:29, 4 August 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Edicionet: shtova 2018)

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje