OSCAL

Revision as of 13:11, 30 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs)

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciual nga Anxhelo)

Ndërlidhje