OSCAL

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:11, 30 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciual nga Anxhelo)

Ndërlidhje