Difference between revisions of "OSCAL"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎Edicionet: shtova 2018)
Line 1: Line 1:
Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.  
Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.  


== Edicionet ==
== Edicionet ==
* [[OSCAL 2019]]
* [[OSCAL 2018]]
* [[OSCAL 2018]]
* [[OSCAL 2017]]
* [[OSCAL 2017]]

Revision as of 10:20, 10 October 2018

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje