Difference between revisions of "OSCAL"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎Edicionet: shtova 2018)
Line 2: Line 2:


== Edicionet ==
== Edicionet ==
* [[OSCAL 2018]]
* [[OSCAL 2017]]
* [[OSCAL 2017]]
* [[OSCAL 2016]]
* [[OSCAL 2016]]
* [[OSCAL 2015]]
* [[OSCAL 2015]]
* [[OSCAL 2014]]  
* [[OSCAL 2014]]


== Vegla ==
== Vegla ==

Revision as of 22:29, 4 August 2017

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje