Difference between revisions of "OSCAL"

(→‎Edicionet: shtova 2018)
m (shtova oscal 2020)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs.  
Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.  


== Edicionet ==
== Edicionet ==
* [[OSCAL 2020]]
* [[OSCAL 2019]]
* [[OSCAL 2018]]
* [[OSCAL 2018]]
* [[OSCAL 2017]]
* [[OSCAL 2017]]

Latest revision as of 18:30, 6 December 2019

Open Source Conference Albania (shkurt OSCAL) është konferenca vjetore rreth teknologjive dhe kulturës free open source. Aktiviteti organizohet nga anëtarë të Open Labs Hackerspace.

Edicionet

Vegla

  • osc.al (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)

Ndërlidhje