Nextcloud

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:24, 20 October 2018 by Xh3n1 (talk | contribs) (→‎Anëtarët)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Nextcloud dhe sistemeve cloud me kodburim të lirë dhe të hapur.

Nextcloud – një shtëpi e sigurtë për të dhënat e tua, alternativa open source për sinkronizimin dhe shpërndarjen e të dhënave, me fokus te siguria dhe privatësia e përdoruesit! Nextcloud është një platformë open source që ofron shërbime cloud, qëllimi kryesor i së cilës është t’i japë përdoruesit kontroll të plotë mbi të dhënat e veta. Nëse në shumicën e shërbimeve cloud që ju ofrohen ju duhet t’i ruani të dhënat tuaja personale në serverin e një individi/organizate tjetër, me Nextcloud ju keni mundësinë që t’i ruani të dhënat tuaja në serverin tuaj personal dhe t’i sinkronizoni & shpërndani ato midis paisjeve të ndryshme. Nextcloud ofron teknikat më të avancuara të sigurisë në industrinë open source, ofron mjete për menaxhimin e rrjedhës së punës, për monitorimin e aktivitetit në serverin tuaj, klient mobile dhe desktop për të aksesuar të dhënat, sinkronizim të kontakteve dhe të kalendarit, mund të bëni telefonata të sigurta video dhe audio, ju ofron mundësinë që të aksesoni skedarët e ruajtura në serverat e ofruesëve të tjerë të shërbimeve cloud si Dropbox, Amazon, Google etj. Shërbimin e Nextcloud mund ta përfitoni në disa mënyra: duke shkarkuar Nextcloud dhe ta instaloni në serverin tuaj, duke blerë një nga pajisjet Nextcloud, dhe nëse këto zgjidhje nuk janë praktike për ju mund të abonoheni në paketat e një Nextcloud Providers.

Anëtarët

Iniciativat

Aktivitetet