Nextcloud

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Nextcloud dhe sistemeve cloud me kodburim të lirë dhe të hapur.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet

Do shtohet informacion së shpejti.