Multimedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:25, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Faqe e dedikuar platformave dhe programeve kompjuterike me burim të lirë rreth sistemeve multimediale. Listë indikative e programeve kopjuterike në këtë fushë:

  • VLC
  • Audacity
  • Kodi Media player