Muaji i LibreOffice 2018/Përkthime

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:21, 23 November 2018 by AugestD (talk | contribs) (Vendosje informacioni mbi enventin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Muaji i LibreOffice 2018 - Përkthime #2

Përshkrimi i eventit

Do të plotësohet në vazhdim

Axhenda

Muaji i LibreOffice 2018 - Përkthime #2
LibreOffice dhe TDF (The Document Foundation)
Si të bëheni TDF member
Përkthime në gjuhën shqipe të paketës LibreOffice
Pyetje

Detaje

  • Kur: 05 Dhjetor ora 5:45 PM (17:45)
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Po (Nëse nuk ke, nuk përbën problem)
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.

Links

  • Eventi në facebook:

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.