Muaji i LibreOffice 2018/Kodim

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:38, 4 November 2018 by Izabela (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Muaji i LibreOffice 2018 - Hyrje në LibreOffice

Përshkrimi

"Hyrje në LibreOffice" do të zhvillohet në kuadër të muajit të LibreOffice në Shqipëri. Aktiviteti do te zhvillohet më 7 Nëntor 2018. Gjatë eventit do të flasim rreth komunitetit të zhvilluesve të LibreOffice dhe si mund të kontribojmë në nivel më teknik.

Axhenda

Titulli
Kanalet e komunikimit
Developer tools
Learning tools for C++
Eventet në vazhdimësi
Pyetje

Detaje

  • Kur: 7 Nëntor
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Po.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO.

Links

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.