Muaji i LibreOffice

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Muaji i LibreOffice 2021 - Bëhu pjesë e komunitetit

Përshkrimi

Ky event do të zhvillohet në kuadër të muajit të LibreOffice në Shqipëri. Aktiviteti do të zhvillohet më 27 Maj 2021. Gjatë eventit do të prezantojmë paketën e LibreOffice, rëndësinë e standardeve të hapura në krijimin e dokumentave, komunitetin e LibreOffice dhe se si mund të bëhemi pjesë. Çdokush është i mirëpritur të jetë pjesë rëndësi ka dëshira e mirë për të mësuar gjëra të reja.

Axhenda

  • Prezantim për Open Labs për të gjithë pjesëmarrësit e rinj
  • Hyrje në LibreOffice
  • Komuniteti i LibreOffice
  • Si të bëhemi pjesë e komunitetit
  • whatcanIdoforlibreoffice.org, përmirësim të përmbajtjes së uebfaqes që të jetë më e lehtë për kontribuesit e rinj për të gjetur materialet e nevojshme.

Detaje

  • Kur: 27 Maj @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace (merni maskë me vete)
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO.

Links

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.