Mozilla Common Voice Workshop

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:25, 11 July 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova aktivitetin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Mozilla Common Voice, projekti i Mozilla-s për të krijuar një Voice Assistant (si Siri, Cortana etj) por open source. Projekti eshte crowdsourced duke analizuar incizime zërash të fjalive të ndryshme në anglisht për të krijuar një databaze të detajuar të zerit.

Detaje

  • Kur: 23 korrik 2017 @ 18.00;
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: JO;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike: JO;
  • Ka nevojë të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

Do plotësohet së shpejti.

Organizatorët

  • Elio Qoshi

Raport i eventit

Do plotësohet në fund të aktivitetit

Ndërlidhje