Mozilla

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:39, 1 October 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Aktivitetet: shtova aktivitetin Quantum Sprint)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Mozilla Firefox dhe projekteve të Mozilla rreth Web-it të hapur.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

Do shtohet informacion së shpejti.

Aktivitetet