Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:09, 9 August 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Mbulimi në media: shtova artikull ne OLs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

Mbulimi në rrjetet sociale