Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:35, 21 July 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Mbulimi në media: shtova pc world dhe blogs personale)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Mbulimi në media

  • OLs blog post (nuk është publikuar);
  • Joinup Europe (nuk është publikuar);
  • OSarena GR (nuk është publikuar);
  • Nextcloud official blog (nuk është publikuar);
  • PCWrold Albanian (nuk është publikuar);
  • blogs personale të anëtarëve të OLS ((nuk ka publikime)