Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Mbulimi në media

  • Joinup Europe (nuk është publikuar);
  • OSarena GR (nuk është publikuar);
  • Nextcloud official blog (nuk është publikaur).