Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:24, 21 July 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova kategorine 'Mbulimi ne media')
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Mbulimi në media

  • Joinup Europe