Difference between revisions of "Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎Mbulimi në media: shtova tuxmachines)
(→‎Mbulimi në media: shtova blog te Nextcloud)
Line 11: Line 11:
 
* Joinup Europe: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/municipality-tirana-goes-free-open-source-using-nextcloud;
 
* Joinup Europe: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/municipality-tirana-goes-free-open-source-using-nextcloud;
 
* OSarena GR (nuk është publikuar);
 
* OSarena GR (nuk është publikuar);
* Nextcloud official blog (nuk është publikuar);
+
* Nextcloud official blog: https://nextcloud.com/blog/the-capital-of-albania-moves-to-nextcloud/;
 
* PCWrold Albanian (nuk është publikuar);
 
* PCWrold Albanian (nuk është publikuar);
 
* blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime);
 
* blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime);

Revision as of 09:46, 25 July 2017

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

Mbulimi në rrjetet sociale