Difference between revisions of "Migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎Mbulimi në media: shtova tuxmachines)
Line 13: Line 13:
 
* Nextcloud official blog (nuk është publikuar);
 
* Nextcloud official blog (nuk është publikuar);
 
* PCWrold Albanian (nuk është publikuar);
 
* PCWrold Albanian (nuk është publikuar);
* blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime).
+
* blogs personale të anëtarëve të OLS (nuk ka publikime);
 +
* http://www.tuxmachines.org/node/103192
  
 
== Mbulimi në rrjetet sociale ==
 
== Mbulimi në rrjetet sociale ==

Revision as of 23:52, 24 July 2017

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth përdorimit të Nextcloud nga Bashkia e Tiranës.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp në rast migrimi në Nextcloud nga Bashkia e Tiranës do të publikohet këtu

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

Mbulimi në rrjetet sociale