Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:23, 22 October 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova ndërlidhje.)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore të dhuruara nga Bashkia e Tiranës në OSM. (vendos përshkrim këtu)

Puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

  • nuk ka publikime akoma

Mbulimi në rrjetet sociale

  • nuk ka publikime akoma