Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:


== Mbulimi në media ==
== Mbulimi në media ==
* OLs blog post: së shpejti;
* OLs blog post (ALB): https://openlabs.cc/anoncohet-gjeoportali-me-te-dhena-te-hapura-ne-shqiperi/
* OLs blog post (ENG): https://openlabs.cc/en/announcing-the-openstreetmap-based-geoportal-for-albania/
* www.tirana.al: së shpejti;
* www.tirana.al: së shpejti;
* Joinup Europe: së shpejti;
* Joinup Europe: së shpejti;
* Prishtina Hackerspace mailing list: https://groups.google.com/forum/#!topic/prishtina-hackerspace/gViK-nWgF3g
* OSarena GR së shpejti;
* OSarena GR së shpejti;
* PCWrold Albanian: së shpejti;;
* PCWrold Albanian: së shpejti;;