Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Done testing, fixed)
(more testing)
Line 14: Line 14:
 
** Donacione|Donacione
 
** Donacione|Donacione
 
*Kultura FLOSS
 
*Kultura FLOSS
**Sisteme operative
+
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
**Programe/softuer
+
** Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
**Hardware
+
** Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
**Privatesi
+
** Manifesto|Manifesto
**Licensat
+
** Projekte|Projekte
 +
** Aktivitete|Aktivitete
 +
** Statusi|Statusi
 +
** Anëtaret|Anëtaret
 +
** Logo & Asete|Logo & Asete
 +
** Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
 +
** Donacione|Donacione
 
* SEARCH
 
* SEARCH
 
* TOOLBOX
 
* TOOLBOX
 
* LANGUAGES
 
* LANGUAGES

Revision as of 17:43, 21 February 2017

 • navigation
  • Rreth Nesh|Rreth Nesh
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
  • Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
  • Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
  • Manifesto|Manifesto
  • Projekte|Projekte
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Statusi|Statusi
  • Anëtaret|Anëtaret
  • Logo & Asete|Logo & Asete
  • Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
  • Donacione|Donacione
 • Kultura FLOSS
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
  • Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
  • Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
  • Manifesto|Manifesto
  • Projekte|Projekte
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Statusi|Statusi
  • Anëtaret|Anëtaret
  • Logo & Asete|Logo & Asete
  • Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
  • Donacione|Donacione
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES