Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(update)
(Bazuar ne fdroid)
Line 19: Line 19:
* Kultura FLOSS
* Kultura FLOSS
** Sisteme operative|Sisteme operative
** Sisteme operative|Sisteme operative
** Internet FLOSS|Internet FLOSS
** Komunikim|Komunikim
** Grafika FLOSS|Grafika FLOSS
** Programim|Programim
** Komunikim FLOSS|Komunikim FLOSS
** Lojra|Lojra
** Programim FLOSS|Programim FLOSS
** Grafika|Grafika
** Audio & Video FLOSS|Audio & Video FLOSS
** Internet|Internet
** Para|Para
** Multimedia|Multimedia
** Navigim|Navigim
** Telefoni & SMS|Telefoni & SMS
** Lexim|Lexim
** Shkencë & Edukim|Shkencë & Edukim
** Siguri|Siguri
** Sport & Shëndet|Sport & Shëndet
** Shkrim|Shkrim
** Open Source Hardware|Hardware
** Open Source Hardware|Hardware
** Privatesi|Privatesi
** Privatesi|Privatesi

Revision as of 18:51, 20 April 2017

 • navigation
  • Si të përdor wikin?|Si të përdor wikin?
 • Open Labs Hackerspace
  • Rreth Nesh|Rreth Nesh
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i mirësjelljes
  • Manifesto|Manifesto
  • Infrastruktura|Infrastruktura
  • Projekte|Projekte
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Statuti|Statuti
  • Anëtaret|Anëtaret
  • Bordi|Bordi
  • Logo & Asete|Logo & Asete
  • Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
  • Historia|Historia
  • Donacione|Donacione
  • Këndi mediatik|Këndi mediatik
 • Kultura FLOSS
  • Sisteme operative|Sisteme operative
  • Komunikim|Komunikim
  • Programim|Programim
  • Lojra|Lojra
  • Grafika|Grafika
  • Internet|Internet
  • Para|Para
  • Multimedia|Multimedia
  • Navigim|Navigim
  • Telefoni & SMS|Telefoni & SMS
  • Lexim|Lexim
  • Shkencë & Edukim|Shkencë & Edukim
  • Siguri|Siguri
  • Sport & Shëndet|Sport & Shëndet
  • Shkrim|Shkrim
  • Open Source Hardware|Hardware
  • Privatesi|Privatesi
  • Licensat|Licensat
  • Fjalor Terminologjik|Fjalor Terminologjik
  • Standartet e hapura|Standartet e hapura
  • Të dhënat e hapura|Të dhënat e hapura
  • Sisteme GIS|Sisteme GIS
  • Wiki|Wiki
  • Liçensa|Liçensa
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES