Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(apparently '-' don't work)
m (Ndryshova emërtimin)
 
(46 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
* navigation
* navigation
**Kultura FLOSS|Kultura FLOSS
* Misioni ynë
** Rreth Nesh|Rreth Nesh
** Rreth Nesh|Rreth Nesh
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
** Pyetje të bëra shpesh|Pyetje të bëra shpesh
** Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
** Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
** Manifesto|Manifesto
** Manifesto|Manifesto
** Projekte|Projekte
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i mirësjelljes
** Politika e privatësisë|Politika e privatësisë
* Merr Pjesë
** Komunikimi|Komunikimi
** Aktivitete|Aktivitete
** Aktivitete|Aktivitete
** Statusi|Statusi
** Anëtaret|Anëtaret
** Logo & Asete|Logo & Asete
** Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
** Donacione|Donacione
** Donacione|Donacione
*Kultura FLOSS
** Materiale Mediatike|Materiale Mediatike
** Sisteme operative|Sisteme operative
** Antarësohu|Antarësohu
** Internet FLOSS|Internet FLOSS
** Projekte|Iniciativa
** Grafika FLOSS|Grafika FLOSS
* Infrastruktura
** Komunikim FLOSS|Komunikim FLOSS
**Inventar|Inventar
** Programim FLOSS|Programim FLOSS
**Online|Online
** Audio & Video FLOSS|Audio & Video FLOSS
* Komuniteti
** Open Source Hardware|Hardware
** Anëtaret|Anëtarët
** Privatesi|Privatesi
** Bordi Keshillues|Bordi Këshillues
** Licensat|Licensat
** Fushata|Fushata
*Projekte
**Wikipedia|Wikipedia
**Mozilla|Mozilla
**OpenStreetMap|OpenStreetMap
**LibreOffice|LibreOffice
**Fedora|Fedora
**Nextcloud|Nextcloud
**OpenSUSE|OpenSUSE
**OSCAL|OSCAL
* SEARCH
* SEARCH
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* LANGUAGES

Latest revision as of 13:02, 28 February 2019

 • navigation
  • Kultura FLOSS|Kultura FLOSS
 • Misioni ynë
  • Rreth Nesh|Rreth Nesh
  • Pyetje të bëra shpesh|Pyetje të bëra shpesh
  • Manifesto|Manifesto
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i mirësjelljes
  • Politika e privatësisë|Politika e privatësisë
 • Merr Pjesë
  • Komunikimi|Komunikimi
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Donacione|Donacione
  • Materiale Mediatike|Materiale Mediatike
  • Antarësohu|Antarësohu
  • Projekte|Iniciativa
 • Infrastruktura
  • Inventar|Inventar
  • Online|Online
 • Komuniteti
  • Anëtaret|Anëtarët
  • Bordi Keshillues|Bordi Këshillues
  • Fushata|Fushata
 • Projekte
  • Wikipedia|Wikipedia
  • Mozilla|Mozilla
  • OpenStreetMap|OpenStreetMap
  • LibreOffice|LibreOffice
  • Fedora|Fedora
  • Nextcloud|Nextcloud
  • OpenSUSE|OpenSUSE
  • OSCAL|OSCAL
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES