Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Done testing, fixed)
(more testing)
Line 14: Line 14:
** Donacione|Donacione
** Donacione|Donacione
*Kultura FLOSS
*Kultura FLOSS
**Sisteme operative
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
**Programe/softuer
** Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
**Hardware
** Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
**Privatesi
** Manifesto|Manifesto
**Licensat
** Projekte|Projekte
** Aktivitete|Aktivitete
** Statusi|Statusi
** Anëtaret|Anëtaret
** Logo & Asete|Logo & Asete
** Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
** Donacione|Donacione
* SEARCH
* SEARCH
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* LANGUAGES

Revision as of 17:43, 21 February 2017

 • navigation
  • Rreth Nesh|Rreth Nesh
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
  • Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
  • Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
  • Manifesto|Manifesto
  • Projekte|Projekte
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Statusi|Statusi
  • Anëtaret|Anëtaret
  • Logo & Asete|Logo & Asete
  • Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
  • Donacione|Donacione
 • Kultura FLOSS
  • Kodi i mirësjelljes|Kodi i miresjelljes
  • Politika e Privatësise|Politika e Privatësise
  • Pyetje të shpeshta|Pyetje të shpeshta
  • Manifesto|Manifesto
  • Projekte|Projekte
  • Aktivitete|Aktivitete
  • Statusi|Statusi
  • Anëtaret|Anëtaret
  • Logo & Asete|Logo & Asete
  • Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
  • Donacione|Donacione
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES