Materiale qe nevojiten per hackerspace

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:33, 29 June 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (Rskikuli zhvendosi faqen Materiale që nevojiten për hackerspace tek Materiale qe nevojiten per hackerspace: hoqa ë qe te jete link me i qarte)
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

 • Letër higjenike;
 • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
 • Kafe/caj;
 • Solucion për pastrimin e dyshemesë;
 • materile kundër mushkonjave (spiral etj).

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune

 • pinca;
 • kacavida;

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): përmirësimi i ambientit

 • rrjetë për dritaren (mbrojtje nga miza, mushkonja, insekte) - përmasat?
 • rrjetë për ambientin jashtë djathtas: https://imgur.com/a/K5OfOIB

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

 • Raspberry Pi
 • Arduino
 • TV (për punëtoritë/workshop)

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

 • llampë (vendos sasinë këtu);