Materiale qe nevojiten per hackerspace

Revision as of 14:26, 29 June 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen me informacionin fillestar)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

  • Letër higjenike;
  • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
  • Kafe
  • Solucion për pastrimin e dyshemesë


Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune

  • pinca
  • kacavida


Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

  • llampë (vendos sasinë këtu);