Materiale qe nevojiten per hackerspace

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:54, 29 June 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova materiale)
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

  • Letër higjenike;
  • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
  • Kafe/caj;
  • Solucion për pastrimin e dyshemesë.

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune

  • pinca;
  • kacavida;

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

  • Raspberry Pi
  • Arduino

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

  • llampë (vendos sasinë këtu);