Difference between revisions of "Materiale qe nevojiten per hackerspace"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova materiale te tjera)
(plotesova listen)
Line 9: Line 9:
 
* Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;
 
* Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;
  
== Materiale tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune ==
+
== Materiale tjera: vegla pune ==
 +
* Matrapik;
 +
* trapan;
 +
* Vegël, shumëfunksionale (shembull: https://www.megateksa.com/al/sq/products/21682333)
 +
* maja kacavide dhe punto per trapan/matrapik;
 
* pinca;
 
* pinca;
 
* kacavida;
 
* kacavida;
* sharre druri
+
* sharrë druri;
* shpatull
+
* shpatull;
* leter zmerili
+
* letër zmerili;
* tako zmerili
+
* tako zmerili;
* dalte
+
* daltë;
* black & decker (punto?)
 
  
 
== Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): përmirësimi i ambientit ==
 
== Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): përmirësimi i ambientit ==

Revision as of 20:13, 29 June 2018

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

 • Letër higjenike;
 • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
 • Kafe/caj;
 • Solucion për pastrimin e dyshemesë;
 • Materile kundër mushkonjave (spiral etj);
 • Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;

Materiale të tjera: vegla pune

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): përmirësimi i ambientit

 • rrjetë për dritaren (mbrojtje nga miza, mushkonja, insekte) - përmasat?
 • rrjetë për ambientin jashtë djathtas: https://imgur.com/a/K5OfOIB;
 • lule/bimë për ambientet e brëndshme të hackerspace;
 • lule/bimë për ambientet e jashtme të hackerspace.

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

 • TV (për punëtoritë/workshop)
 • Raspberry Pi
 • Arduino

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

 • llampë (vendos sasinë këtu);