Difference between revisions of "Materiale qe nevojiten per hackerspace"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova materiale te tjera)
Line 12: Line 12:
 
* pinca;
 
* pinca;
 
* kacavida;
 
* kacavida;
 +
* sharre druri
 +
* shpatull
 +
* leter zmerili
 +
* tako zmerili
 +
* dalte
 
* black & decker (punto?)
 
* black & decker (punto?)
  

Revision as of 20:01, 29 June 2018

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

 • Letër higjenike;
 • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
 • Kafe/caj;
 • Solucion për pastrimin e dyshemesë;
 • Materile kundër mushkonjave (spiral etj);
 • Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune

 • pinca;
 • kacavida;
 • sharre druri
 • shpatull
 • leter zmerili
 • tako zmerili
 • dalte
 • black & decker (punto?)

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): përmirësimi i ambientit

 • rrjetë për dritaren (mbrojtje nga miza, mushkonja, insekte) - përmasat?
 • rrjetë për ambientin jashtë djathtas: https://imgur.com/a/K5OfOIB;
 • lule/bimë për ambientet e brëndshme të hackerspace;
 • lule/bimë për ambientet e jashtme të hackerspace.

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

 • TV (për punëtoritë/workshop)
 • Raspberry Pi
 • Arduino

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

 • llampë (vendos sasinë këtu);