Difference between revisions of "Materiale qe nevojiten per hackerspace"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen me informacionin fillestar)
 
(shtova materiale)
Line 1: Line 1:
Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.
Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.


'''Materiale që nevojiten vazhdimisht'''
== Materiale që nevojiten vazhdimisht ==
* Letër higjenike;
* Letër higjenike;
* Ujë i ambalazhuar (me shishe);
* Ujë i ambalazhuar (me shishe);
* Kafe
* Kafe/caj;
* Solucion për pastrimin e dyshemesë
* Solucion për pastrimin e dyshemesë.


== Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune ==
* pinca;
* kacavida;


'''Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune'''
== Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht) ==
* pinca
* Raspberry Pi
* kacavida
* Arduino


 
== Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit ==
'''Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit'''
* llampë (vendos sasinë këtu);
* llampë (vendos sasinë këtu);

Revision as of 14:54, 29 June 2018

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

  • Letër higjenike;
  • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
  • Kafe/caj;
  • Solucion për pastrimin e dyshemesë.

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune

  • pinca;
  • kacavida;

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

  • Raspberry Pi
  • Arduino

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

  • llampë (vendos sasinë këtu);