Difference between revisions of "Materiale qe nevojiten per hackerspace"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen me informacionin fillestar)
 
m
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.
Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.  


'''Materiale që nevojiten vazhdimisht'''
== Materiale që nevojiten vazhdimisht ==
* Letër higjenike;
* Letër higjenike;
* Ujë i ambalazhuar (me shishe);
* Ujë i ambalazhuar (me shishe);
* Kafe
* Kafe/caj;
* Solucion për pastrimin e dyshemesë
* Solucion për pastrimin e dyshemesë;
* Materile kundër mushkonjave (spiral etj);
* Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;


== Materiale të tjera: vegla pune ==
* Matrapik;
* Trapan;
* Vegël, shumëfunksionale (shembull: https://www.megateksa.com/al/sq/products/21682333)
* maja kacavide dhe punto per trapan/matrapik;
* pinca;
* kacavida;
* sharrë druri;
* shpatull;
* letër zmerili;
* tako zmerili;
* daltë;
* gozhdë të ndryshme;
* vida të ndryshme.


'''Materiale tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): vegla pune'''
== Përmirësimi i interierit të ambientit ==
* pinca
* air condition (për ngrohje dhe ftohje) - idealisht me nivel konsumi të nivelit A+;
* kacavida
* tapet;
* makineri për kafe;
* kolltuk;
* dival relativisht i vogël;
* karrige (ato kemi po prishen gradualisht);
* rrjetë për dritaren (mbrojtje nga miza, mushkonja, insekte) - përmasat?
* rrjetë për ambientin jashtë majtas: https://imgur.com/a/K5OfOIB;
* lule/bimë për ambientet e brëndshme të hackerspace;
* lule/bimë për ambientet e jashtme të hackerspace;
* 3 X korinza për poster-a me përmasë A2;
* 15 X korniza për foto nga aktivitete dhe pstera me përmasë A4.


== Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)  ==
* TV (për punëtoritë/workshop)
* Raspberry Pi
* Arduino


'''Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit'''
== Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit ==
* llampë (vendos sasinë këtu);
* llampë (vendos sasinë këtu);

Latest revision as of 21:23, 29 June 2018

Më poshtë lista e materialeve që duhen në hackerspace në qoftë se dëshiron të ndihmosh hackerspace duke ofruar materiale të ndryshme.

Materiale që nevojiten vazhdimisht

 • Letër higjenike;
 • Ujë i ambalazhuar (me shishe);
 • Kafe/caj;
 • Solucion për pastrimin e dyshemesë;
 • Materile kundër mushkonjave (spiral etj);
 • Solucion për dezinfektim nga insektet për ambientin jashtë;

Materiale të tjera: vegla pune

 • Matrapik;
 • Trapan;
 • Vegël, shumëfunksionale (shembull: https://www.megateksa.com/al/sq/products/21682333)
 • maja kacavide dhe punto per trapan/matrapik;
 • pinca;
 • kacavida;
 • sharrë druri;
 • shpatull;
 • letër zmerili;
 • tako zmerili;
 • daltë;
 • gozhdë të ndryshme;
 • vida të ndryshme.

Përmirësimi i interierit të ambientit

 • air condition (për ngrohje dhe ftohje) - idealisht me nivel konsumi të nivelit A+;
 • tapet;
 • makineri për kafe;
 • kolltuk;
 • dival relativisht i vogël;
 • karrige (ato që kemi po prishen gradualisht);
 • rrjetë për dritaren (mbrojtje nga miza, mushkonja, insekte) - përmasat?
 • rrjetë për ambientin jashtë majtas: https://imgur.com/a/K5OfOIB;
 • lule/bimë për ambientet e brëndshme të hackerspace;
 • lule/bimë për ambientet e jashtme të hackerspace;
 • 3 X korinza për poster-a me përmasë A2;
 • 15 X korniza për foto nga aktivitete dhe pstera me përmasë A4.

Pajisje hardware (nuk nevojiten vazhdimisht)

 • TV (për punëtoritë/workshop)
 • Raspberry Pi
 • Arduino

Materiale që tjera (nuk nevojiten vazhdimisht): mirëmbajtje e ambientit

 • llampë (vendos sasinë këtu);