Maratonë tritimi: The internet's own boy

Revision as of 09:44, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Përshkrimi

Mblidhemi së bashku dhe përkthejmë në shqip titrat e filmit “The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz”. Gjithashtu bisedojmë për datën fhe vendin që do projektojmë filmin me titra në shqip.
Sepse në promovimin dhe shpërndarjen e dijes së hapur bashkimi bën fuqinë!

Filmi do titrohet nëpërmjet Amara.

Detaje

  • Kur: 7 shkurt 2014 @16.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit