Maptime Tirana nr 3

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:30, 28 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Plotësova raportin e eventit.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Gjatë këtij aktiviteti do të flasim rreth bazave të të dhënave hapësinore dhe si mund ti përdorim ato. Do të mësojmë se si të përdorim PostGIS(instalim, data input, export) dhe si të përdorim spatial query mbi të dhënat tona. Gjithashtu do të shohim se si mund ti vizualizojmë query tona në QGIS.

Çfarë është Maptime Tirana

Maptime është një mjedis i hapur për të mësuar mbi teknologjitë e gis dhe mapping, për të gjithë nivelet e njohurive duke ofruar dhe mbështetje për fillestarët. Maptime të jep mundësinë për të zhvilluar tutoriale, workshope dhe projekte të ndryshme. Nën këtë model lindi dhe Maptime Tirana për të mbledhur së bashku të gjithë ata që kanë dëshirë të mësojnë dhe të ndajnë dijet e tyre për kartografinë dhe sidomos për OpenStreetMap.

Kush mund të marrë pjesë

Kushdo që ka dëshirë të mësojë më shumë rreth OpenStreetMap, QGIS, PostGIS apo FOSS4G technology është i mirëpritur. Mjafton të vini në hackerspace bashkë me ose pa laptop-in tuaj.

Detaje

  • Kur: 21 Tetor 2017 @ 15.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: 12

Raport i eventit

Gjatë aktivitetit u prezantua PostGIS shtojcë e bazës së të dhënave Postgresql për proçesim të të dhënave gjeohapësinore. Si të eksportoheshin dhe si të kryeshin veprime me të dhënat e mara. Për të kryer veprime mbi të dhënat në databazë u përdorën skripte në SQL.
Prezantimin e plotë nga Amanti e gjeni këtu.