Maptime Tirana nr 3

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:34, 21 September 2017 by Diskmanti (talk | contribs) (krijova faqen dhe nje pershkrim te shkurter)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Gjatë këtij aktiviteti do të flasim rreth bazave të të dhënave hapësinore dhe si mund ti përdorim ato. Do të mësojmë se si të perdorim PostGIS(instalim, data inpurt, export) dhe si të perdorim spatial query mbi të dhënat tona. Gjithasut do të shohim se si mund ti vizualizojme query tona ne QGIS.

Çfarë është Maptime Tirana

Maptime është një mjedis i hapur për të mësuar mbi teknologjitë e gis dhe mapping, për të gjithë nivelet e njohurive duke ofruar dhe mbështetje për fillestarët. Maptime të jep mundësinë për të zhvilluar tutoriale, workshope dhe projekte të ndryshme. Nën këtë model lindi dhe Maptime Tirana për të mbledhur së bashku të gjithë ata që kanë dëshirë të mësojnë dhe të ndajnë dijet e tyre për kartografinë dhe sidomos për OpenStreetMap.

Kush mund të marrë pjesë

Kushdo që ka dëshirë të mësojë më shumë rreth OpenStreetMap dhe QGIS është i mirëpritur. Mjafton të vini në hackerspace bashkë me ose pa laptop-in tuaj.

Detaje

  • Kur: 06 Tetor 2017 @ 18.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: TBA

Axhenda

TBA

Raport i eventit

TBA