Maptime Tirana nr 2

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:31, 23 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen e aktivitetit)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Gjatë këtij aktiviteti do të flasim rreth të dhënave të OSM dhe si mund të bëhen download në PC tonë, nëpërmjet veglave të ndryshem si Overpass API dhe nga vetë faqja e dedikuar e OSM, por nuk do ndalemi vetëm në këto 2 menyra. Pjesa e 2të e eventit do t'i dedikohet QGIS. Do të mund të shohim se si të instalojmë QGIS në PC si edhe të përdorim të dhënat e OSM për të krijuar një hartë në stilin tonë. Për të pasur një eksperincë sa më të kënaqshme do t’iu duhet një laptop në mënyrë që të ndiqni hapat e ndryshëm. Të gjitha hapat do të kryhen në Linux.

Çfarë është Maptime Tirana

TBA

Kush mund të marrë pjesë

TBA

Detaje

  • Kur: 26 maj 2017
  • Ku: Open Labs Hackerspace

Axhenda

TBA

Raport i eventit

TBA