Difference between revisions of "Maptime Tirana nr 2"

Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen e aktivitetit)
 
(Shtova më shumë detaje rreth aktivitetit.)
Line 5: Line 5:


== Çfarë është Maptime Tirana ==  
== Çfarë është Maptime Tirana ==  
TBA
Maptime është një mjedis i hapur për të mësuar mbi teknologjitë e gis dhe mapping, për të gjithë nivelet e njohurive duke ofruar dhe mbështetje për fillestarët. Maptime të jep mundësinë për të zhvilluar tutoriale, workshope dhe projekte të ndryshme. Nën këtë model lindi dhe Maptime Tirana për të mbledhur së bashku të gjithë ata që kanë dëshirë të mësojnë dhe të ndajnë dijet e tyre për kartografinë dhe sidomos për OpenStreetMap.


== Kush mund të marrë pjesë ==
== Kush mund të marrë pjesë ==
TBA
Kushdo që ka dëshirë të mësojë më shumë rreth OpenStreetMap dhe QGIS është i mirëpritur. Mjafton të vini në hackerspace bashkë me ose pa laptop-in tuaj.


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 26 maj 2017
* Kur: 26 maj 2017
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Numri i pjesëmarrësve: 10


== Axhenda ==
== Axhenda ==
TBA
# Si të marrim të dhëna nga OpenStreetMap?
## Export nga web faqja e OpenStreetMap
## Overpass-Turbo
## Geofabrik
## Mapzen
## BBBike.org
# QGIS


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
TBA
Gjatë eventit mësuam disa mënyra të ndryshme se si mund të merrnim të dhëna nga databaza e OpenStreetMap. Secila nga metodat ka specifikat e veta ndaj varet nga përdoruesi se cilën mënyrë do preferonte të përdorte. Në pjesën e dytë u fol rreth QGIS, procesi i instalimit dhe aplikacioni desktop, nëpërmjet të cilit u arrit që në fund të krijonim një hartë, të cilën mund ta gjeni [https://github.com/maptime/tirana/blob/gh-pages/img/maptime2/maptime_cool.png këtu].