Difference between revisions of "Maptime Tirana nr. 1"

Jump to navigation Jump to search
Line 29: Line 29:
- area
- area
- relation  
- relation  
Gjate eventit u dhane ca ide per menyrat e rritjes se komunitetit dhe gjithashtu per krijimin e nje grupi pune. U diskutua edhe qe te behen workshope duke u bazuar edhe ne rotacionin e workshopeve qe ndjek Maptime. Disa nga idete mund ti gjeni [https://forum.openlabs.cc/t/kategorizimi-dhe-njohja-e-informacionit-ne-osm/257 këtu]
Gjate eventit u dhanë ca ide për menyrat e rritjes komunitetit dhe gjithashtu për krijimin e një grupi pune. U diskutua edhe që të bëhen workshope duke u bazuar edhe rotacionin e workshopeve ndjek Maptime. Disa nga idetë mund ti gjeni [https://forum.openlabs.cc/t/kategorizimi-dhe-njohja-e-informacionit-ne-osm/257 këtu]