Difference between revisions of "Maptime Tirana nr. 1"

Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen)
 
Line 16: Line 16:


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
Plotësohet në fund të aktivitetit.
Pjesëmarrësit:
* Nafie Shehu
* Sidorela Uku
* Redon Skikuli