Difference between revisions of "Maptime Tirana nr. 1"

Jump to navigation Jump to search
m (Shtova numrin e pjesëmarrësve)
 
Line 5: Line 5:
* Kur: 17 prill 2017 @ 17.00;
* Kur: 17 prill 2017 @ 17.00;
* Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet [https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.32129&mlon=19.82914#map=19/41.32129/19.82914 këtu].
* Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet [https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.32129&mlon=19.82914#map=19/41.32129/19.82914 këtu].
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
* Numri i pjesëmarrësve: 7.


== Si të bëheni pjesë ==
== Si të bëheni pjesë ==