Difference between revisions of "Maptime Tirana nr. 1"

Jump to navigation Jump to search
m (Shtova pjesëmarrësit në event.)
Line 24: Line 24:
* Redon Skikuli
* Redon Skikuli
* Sidorela Uku
* Sidorela Uku
Gjatë eventit Amanti Lulo shpjegoi për JOSM që është një nga editorët më të përdorur për OpenStreetMap i cili ka disa veçori që e diferencojnë, një ndër të cilat është dhe pëdorimi offline. Hapat e pare dhe se si mund te editoje nepermjet saj. Gjatë takimit folëm edhe për 3 nga elementet kryesore të editimit të hartave
- way
- area
- relation
Gjate eventit u dhane ca ide per menyrat e rritjes se komunitetit dhe gjithashtu per krijimin e nje grupi pune. U diskutua edhe qe te behen workshope duke u bazuar edhe ne rotacionin e workshopeve qe ndjek Maptime. Disa nga idete mund ti gjeni [https://forum.openlabs.cc/t/kategorizimi-dhe-njohja-e-informacionit-ne-osm/257 këtu]