Maptime Tirana 8

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:45, 23 October 2018 by Sidorela (talk | contribs) (→‎Detaje)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

OpenStreetMap është projekti i të dhënave gjeohapësinore të hapura e ndërtuar nga kontribuesit në të gjithë botën. Të dhënat në OpenStreetMap shtohen çdo ditë e më shumë duke u përmirësuar si nga ana gjeografike ashtu edhe në sasinë e informacionit që përcjellin. Gjatë këtij eventi të maptime do mësojmë si mund të shtojmë të dhëna në OpenStreetMap dhe si ti validojmë këto të dhëna. Gjithashtu do të kemi mundësi të përdorim edhe mjete si osmcha apo osmvalidator për të korrigjuar gabimet tona apo të përdoruesve të tjerë.

Detaje

 • Kur: 26.10.2018 @ 18:00;
 • Ku: Open Labs Hackerspace
 • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
 • Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
 • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

 • Prezantim rreth OpenStreetMap
  • Si të editojmë
 • Validimi i të dhënave
 • Mjete për të validuar të dhënat

Shënime & ndërlidhje

Organizatorët

 • Amanti Lulo


Raport i aktivitetit