Maptime Tirana 2

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 07:50, 23 May 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Shtova më shumë informacione për eventin)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Mbledhja e dytë e chapter-it të Maptime Tirana. Gjatë këtij takimi do të flasim se si të marim të dhëna nga OpenStreetMap dhe ti shkarkojmë në kompjuterin tonë nëpërmjet mjeteve të ndryshme dhe gjithashtu se si ti përdorim këto të dhëna në QGIS, një platformë me kod burim të hapur për përdorimin, editimin dhe analizimin e të dhënave gjeohapësinore.

Detaje

  • Kur: 26 maj 2017 @ 18:00;
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Si të bëheni pjesë

Thjesht eja në hackerspace me ose pa laptop-in tënd.

Ndërlidhje

  • Aktiviteti në openlabs.cc: do shtohet së shpejti;
  • maptime.io/tirana
  • Eventi në FB: ______________

Raport i eventit

Pjesëmarrësit: ______