Difference between revisions of "Manifesto/sq"

Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(Updating to match new version of source page)
 
Line 1: Line 1:
<languages/>
Open Labs Hackerspace Albania është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse, e dedikuar drejt promovimit të lirisë,transparencës dhe decentralizimit duke e përforcuar zërin si një komunitet i tërë.
Open Labs Hackerspace Albania është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse, e dedikuar drejt promovimit të lirisë,transparencës dhe decentralizimit duke e përforcuar zërin si një komunitet i tërë.