Difference between revisions of "Manifesto"

Jump to navigation Jump to search
(Krijoi faqen me "Open Labs Hackerspace Albania është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse, e dedikuar drejt promovimit të lirisë,transparencës dhe decentralizimit duke e përforcu...")
 
m
Line 13: Line 13:
Ne kemi vendosur parimet e mëposhtme:
Ne kemi vendosur parimet e mëposhtme:


**Artikulimi i një vizioni për FLOSS në Shqipëri, të cilin Open Labs dëshiron të ndjekë;
*Artikulimi i një vizioni për FLOSS në Shqipëri, të cilin Open Labs dëshiron të ndjekë;


**Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknik;
*Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknik;


**T’i bëjë anëtarët e Open Labs krenarë për atë çka ne po bëjmë së bashku dhe për të motivuar vazhdimësinë e saj;
*T’i bëjë anëtarët e Open Labs krenarë për atë çka ne po bëjmë së bashku dhe për të motivuar vazhdimësinë e saj;


**Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe
*Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe


**Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për FLOSS në Shqipëri.
*Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për FLOSS në Shqipëri.


Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeve, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhm, dhe është jetik për misionin tonë.
Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeve, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhm, dhe është jetik për misionin tonë.